Geen 18? Geen druppel
Indien je onder de 18 jaar bent zijn wij genoodzaakt de bestelling te annuleren.

Betaling
Betaling vindt plaats in onze webshop via betaalprovider Mollie.

Aanbiedingen
Alle door ons gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn aan wijzigingen onderhevig en zijn in Euro's en inclusief BTW.

Niet goed-geld terug
De aanbieder staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. De aanbieder betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. De consument kan de aanbieder ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt bij de aanbieder. De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij de aanbieder. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van de aanbieder terugzenden.

Wijnkristallen
Met name bij krachtige en gecorseerde witte wijnen kunnen zich wijnkristallen afzetten onder op de kurk of op de bodem van de fles. Dit zijn geen tekortkomingen van de wijn en worden eerder beschouwd als een teken van kwaliteit. Ze zijn onschadelijk, hebben een neutrale smaak en doen in geen enkel opzicht afbreuk aan het aroma van de wijn.

Reclames
De afnemer is verplicht de zending direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de inhoud dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.

Levertijd
Leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren.

Overmacht
Indien leverancier door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Copyright 2023 NAN - Powered by Lightspeed
Visa Electron iDEAL MasterCard Visa Maestro Bancontact / Mister Cash Bank transfer